FINANCIERINGSADVIES

EEN SECTOR DIE VOLOP IN BEWEGING IS

België, smeltkroes van een industrie

De gewestelijke steunfondsen Wallimage en, recenter, Screen Brussels hebben een zeer duidelijke ontwikkeling van de Franstalige Belgische film mogelijk gemaakt. Bovendien bevordert de Belgische federale wetgeving al reeds meer dan tien jaar, de producties van audiovisuele werken door middel van het ondertussen algemeen bekende Tax Shelter stelsel.

Een belangrijke hervorming van dit financieringsstelsel is op 1 januari 2015 van kracht geworden, en is sinds begin van dit jaar volledig operationeel.

Gelet op het succes van deze herziening, krijgt de opening voor de podiumkunsten concreet vorm, en wordt overwogen om ook de sector van de videospellen hierin op te nemen.

De diensten van General Score

General Score biedt zijn klanten meerdere eenvoudige en toegankelijke oplossingen. Ze laten de inbreng toe van belangrijke financiële middelen.

Als uw budget reeds in evenwicht is, verstrekken wij u een nauwkeurige en gedetailleerde facturatie van al onze prestaties, met de vermelding van de uitgaven die goedgekeurd zijn door Wallimage en deze die beantwoorden aan de criteria van Screen Brussels. Al onze diensten vertegenwoordigen uitgaven die in aanmerking komen voor de Belgische Tax Shelter.

Als uw budget echter nog niet rond is, kunnen wij u helpen uw weg te vinden in het doolhof van de Belgische financieringsmogelijkheden en u doorverwijzen naar een lokale coproducent, als u buiten België gevestigd bent. Door dit te bespreken, komen we samen tot de beste oplossing voor uw project en uw budget.

GENERAL'S NEWSLETTER
Let's keep in touch !
GENERAL'S NEWSLETTER
Let's keep in touch